?html> 佛教专题列表?佛教导航-佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body > <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  <script language="JavaScript" src="/js/date000.js" charset="gb2312"></script></div> <div class=dater><A href="/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www.whyamialive.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb> </div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='';" maxlength="100" size="45" value="填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www.whyamialive.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> <script language="javascript" type="text/javascript"> function allOnSearchCheckAndSubmit(){ var keyword = document.getElementById("allkeyword").value; if (keyword == '' || keyword == null) { alert("请填写您想搜索的关键?); return; } else { window.location = "/search/s.aspx?wd=" + escape(keyword); } } </script> </div> </div> <!--top end--> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www.whyamialive.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www.whyamialive.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www.whyamialive.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www.whyamialive.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www.whyamialive.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www.whyamialive.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www.whyamialive.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www.whyamialive.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www.whyamialive.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www.whyamialive.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <!--hong end--> <!--htz end--> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" title="印光法师佛学问答">印光法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="/fjask/2014/09/151135335247.html" target="_blank">印光法师答:100、念佛时心多散乱,或说是年龄关系,如年老心散,不能收束,则老年人决不能往生矣,究竟是否由于年龄,抑功夫未到家之故?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/150824335246.html" target="_blank">印光法师答:99、念佛自知不得力,欲加课非但无力,且无时间,如长此以往,恐生西少把握,而此志又决计欲生,究用何法,能万分可靠?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/150618335245.html" target="_blank">印光法师答:98、如何亲近师长?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/150500335244.html" target="_blank">印光法师答:97、看经有哪三种目的和三种方法?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/150339335243.html" target="_blank">印光法师答:96、如何劝亲信佛?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/150124335242.html" target="_blank">印光法师答:95、孩子不学好不成器怎么办?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/150008335241.html" target="_blank">印光法师答:94、亲属不信佛、不如法怎么办?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/145817335240.html" target="_blank">印光法师答:93、什么是笃信因果?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2014/09/145537335239.html" target="_blank">印光法师答:92、吃荤的人可以念佛吗?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/145316335238.html" target="_blank">印光法师答:91、为什么求来生做人比求生西方还难?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/145127335237.html" target="_blank">印光法师答:90、如何才能得到佛法实益?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/145005335236.html" target="_blank">印光法师答:89、念佛人如何对待疾病?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/144846335235.html" target="_blank">印光法师答:88、怕鬼及有怨业病怎么办?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/144714335234.html" target="_blank">印光法师答:87、常淹死人的地方怎样避免再淹死人?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/144533335233.html" target="_blank">印光法师答:86、为什么念佛时觉得有妄想?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/144408335232.html" target="_blank">印光法师答:85、念三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛功德更大吗?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2014/09/144134335231.html" target="_blank">印光法师答:84、世间人事务繁多对念佛有妨碍吗?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/143954335230.html" target="_blank">印光法师答:83、念佛人可以自杀以求早点往生吗?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/143815335229.html" target="_blank">印光法师答:82、念佛人为什么也会惨死?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/143643335228.html" target="_blank">印光法师答:81、女人来月经时可以念佛礼佛吗?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/143459335227.html" target="_blank">印光法师答:80、女人临产怎样避免难产等危险?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/143308335226.html" target="_blank">印光法师答:79、超凡入圣了生脱死有秘诀吗?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/143042335225.html" target="_blank">印光法师答:78、临终助念的利益及临终破坏的祸害是什么?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/142914335224.html" target="_blank">印光法师答:77、临终助念法器为什么宜用引磬?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2014/09/142755335223.html" target="_blank">印光法师答:76、如何在生助念?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/142630335222.html" target="_blank">印光法师答:75、临终助念为什么要专一念佛?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/142450335221.html" target="_blank">印光法师答:74、临终助念有哪三大要点?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/142257335220.html" target="_blank">印光法师答:73、在家人念佛功课怎么做?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/142131335219.html" target="_blank">印光法师答:72、专一念佛功课怎么定?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/141954335218.html" target="_blank">印光法师答:71、念佛共修和独修的仪轨是什么?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/141746335217.html" target="_blank">印光法师答:70、念佛有什么规矩仪式?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/141615335216.html" target="_blank">印光法师答:69、怎样教小儿念佛?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="/fjask/2014/09/141450335215.html" target="_blank">印光法师答:68、念佛先要参念佛的是谁吗?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/141310335214.html" target="_blank">印光法师答:67、观想念佛要注意什么?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/141126335213.html" target="_blank">印光法师答:66、我想见佛可以吗?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/140958335212.html" target="_blank">印光法师答:65、念佛怎样回向?/a></li><li><a href="/fjask/2014/09/140822335211.html" target="_blank">印光法师答:64、善导所示专杂二修是什么?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/140651335210.html" target="_blank">印光法师答:63、什么是专修和圆修?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/140411335209.html" target="_blank">印光法师答:62、什么是正行和助行?</a></li><li><a href="/fjask/2014/09/140221335208.html" target="_blank">印光法师答:61、一天中有不念时,有发愿时,会不会使念佛间断夹杂?/a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"><!--{pe.begin.pagination}--> ?22条信? <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html">首页</a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_2.html">2</a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_3.html">3</a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_4.html">4</a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_5.html">5</a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_6.html">6</a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_7.html">7</a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_2.html">下一?/a> <a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/List_9.html">尾页</a> 页次?/9? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/ygfsxwd/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjwd/ygfsxwd/List_3.html'>3</option><option value='/zt_fjwd/ygfsxwd/List_4.html'>4</option><option value='/zt_fjwd/ygfsxwd/List_5.html'>5</option><option value='/zt_fjwd/ygfsxwd/List_6.html'>6</option><option value='/zt_fjwd/ygfsxwd/List_7.html'>7</option></select>? <!--{pe.end.pagination}--></span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <DIV align=center><A href="/wumin/2012/10/092802188280.html" target=_blank><IMG border=0 alt=印光法师 src="/UploadFiles/AuthorPic/201210180956411400.jpg" width=150 height=175><BR>印光法师简?/A></DIV> <P><STRONG>印光法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">印光法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E5%8D%B0%E5%85%89%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime="><SPAN style="COLOR: #00f">印光法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="/search.aspx?searchtype=1&ModelId=2&nodeId=1174&Keyword=%e5%8d%b0%e5%85%89&fieldOption=title" ><SPAN style="COLOR: #00f">印光法师相关文档下载</SPAN></A></P> <P><STRONG>印光法师相关链接</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A ><SPAN style="COLOR: #00f">弘化社网?/SPAN></A> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A ><SPAN style="COLOR: #00f">弘化社新浪微?/SPAN></A> </P> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="/fjask/2013/06/200552253135.html" target="_blank">佛学常识问答:佛学问?第六?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/000643191868.html" target="_blank">元音老人答:《心经》里说:‘无无明,亦无无明尽。’‘无无明’,?/a></li><li><a href="/fjask/2013/01/062628204200.html" target="_blank">大安法师答疑:被一些义工半推半就去给慈善团体捐款,义工们无形中?/a></li><li><a href="/fjask/2008/11/19253712019.html" target="_blank">问:素食的营养够吗?</a></li><li><a href="/fjask/2012/11/150744190233.html" target="_blank">智海法师答:祝你早登极乐,早日往生,就是祝你早死。所以认为净土法</a></li><li><a href="/fjask/2013/04/182654227216.html" target="_blank">索达吉堪布答:在学习知识的同时,积累福报有何必要呢?</a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航 @ 2003-2021 fjdh.com <A class=orange target="_blank" >京ICP?0016566?/A></div> <div id="fdb02"><A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.whyamialive.com');" href="#">设为首页</A> | <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.whyamialive.com','佛教导航');">加入收藏</A> | <A href="http://www.whyamialive.com/User/Content/AnonymousContent.aspx" target=_blank><font color=#600915>在线投稿</font></A> | <A target=_blank>护持网站 </A> | <A href="/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="/main/aboutus.html">大事?/A> |</div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <a href="http://www.whyamialive.com/">IMٷվ-IMappƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script src=' http://w.#/c.php?id=30033418' language='JavaScript' charset='gb2312'></script> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02><script language='javascript' src='/tjxx/201009/9.js'></script> </SPAN> <SCRIPT>ad_02.innerHTML=span_ad_02.innerHTML;span_ad_02.innerHTML="";</SCRIPT>